SP DX Contest 2016 - Wyniki Oddziałów Terenowych PZK
Od 2011 roku powróciliśmy do współzawodnictwa Oddziałów Terenowych PZK prowadzonego w zawodach SP DX Contest przed laty. Wynik Oddziału jest uzależniony zarówno od liczby członków OT startujących w zawodach, jak też od wyników osiągniętych przez członków OT w zawodach. Wynik Oddziału jest obliczany jako suma punktów zdobytych w zawodach przez członków Oddziału pomnożona przez współczynnik aktywności. Współczynnik aktywności to liczba członków OT startująca w zawodach podzielona przez liczbę wszystkich członków Oddziału. Obliczenia są dokonywane na podstawie danych członkowskich PZK z początku kwietnia danego roku.

Lp

Nr OT

Nazwa OT

Wynik OT

Uczestnicy z OT

Liczba członków OT

Suma punktów

Współczynnik

1

73

Wirtualny OT PZK

503 324,74

50

95

956 317

0,5263

2

31

Rybnicki OT PZK

287 976,27

36

132

1 055 913

0,2727

3

04

Bydgoski Oddział PZK - OT-04

177 207,51

46

169

651 045

0,2722

4

20

Lubelski OT PZK

130 129,07

33

190

749 228

0,1737

5

22

Środkowopomorski Oddział PZK w Koszalinie

118 794,23

21

106

599 628

0,1981

6

15

Łódzki OT PZK

79 637,86

24

262

869 380

0,0916

7

14

Zachodniopomorski OT PZK w Szczecinie

79 105,50

31

224

571 601

0,1384

8

27

OT Południowej Wielkopolski nr 27

78 599,80

31

132

334 683

0,2348

9

01

PZK Dolnośląski OT

66 492,79

32

329

683 629

0,0973

10

21

Olsztyński Oddział PZK

56 132,75

17

122

402 835

0,1393

11

37

Praski Oddział Terenowy PZK

51 214,44

30

142

242 415

0,2113

12

17

PZK OT Białystok

49 896,66

19

143

375 538

0,1329

13

09

Pomorski OT PZK

43 032,79

34

185

234 149

0,1838

14

26

PZK Oddział w Toruniu

42 148,81

27

134

209 183

0,2015

15

25

Warszawski OT PZK

37 193,31

36

305

315 110

0,1180

16

03

Świętokrzyski Oddział PZK w Kielcach

36 413,17

12

65

197 238

0,1846

17

11

PZK, OT nr 11 w Opolu

35 521,83

15

123

291 279

0,1220

18

10

Małopolskie Stowarzyszenie Krótkofalowców OT PZK

34 199,02

12

123

350 540

0,0976

19

06

Śląski OT PZK w Katowicach

31 618,35

26

243

295 510

0,1070

20

08

PZK Oddział Poznański

28 315,68

18

161

253 268

0,1118

21

32

PZK Lubuski Oddział PZK

26 973,87

18

124

185 820

0,1452

22

16

Żuławski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców

26 939,82

9

83

248 445

0,1084

23

12

OT PZK przy Dowództwie 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie

21 152,38

18

121

142 191

0,1488

24

50

PZK Gliwicki OT

19 948,22

13

138

211 758

0,0942

25

24

Skierniewicki OT nr 24 PZK

19 528,64

7

36

100 433

0,1944

26

18

PZK - OT nr 18 w Rzeszowie

18 797,00

10

100

187 970

0,1000

27

28

OT PZK nr 28 w Tarnowie

17 559,39

12

85

124 379

0,1412

28

13

Sudecki OT PZK

16 661,01

16

147

153 073

0,1088

29

23

Oddział Nadnotecki PZK w Pile

10 619,07

7

100

151 701

0,0700

30

05

PZK Oddział Podkarpacki OT05 Krosno

6 506,11

11

114

67 427

0,0965

31

29

Górnośląski OT PZK

6 147,49

9

73

49 863

0,1233

32

51

Staropolski OT OT?51 w Ostrowcu Świętokrzyskim

3 709,16

11

112

37 766

0,0982

Inne informacje

Login

Forum. Najnowsze tematy:

  • Brak postów do publikacji.
Powrót na górę strony