W 2011 roku organizatorzy zawodów SP DX Contest powrócili do pomysłu prowadzenia współzawodnictwa Oddziałów Terenowych PZK. Wyniki OT są wyliczane na podstawie oficjalnych wyników zawodów. Wynik sumaryczny OT zależy zarówno od indywidualnych wyników członków danego OT jak też i od aktywności członków OT, tzn. od tego, ilu członków danego OT wystartowało w zawodach.

Wynik Oddziału Terenowego jest wyliczany wg, formuły: A * B/C, gdzie poszczególne wielkości oznaczają:

  • A - suma punktów (wyników) zdobytych przez członków danego OT w zawodach
  • B - liczba członków danego OT, którzy wystartowali w zawodach
  • C - liczba wszystkich członków danego OT

Członkowie OT-73 PZK co roku aktywnie uczestniczą w zawodach SP DX Contest. Duży jest zarówno nasz procentowy udział w zawodach, jak też wysokie są osiągane wyniki. Dzięki temu wielokrotnie OT-73 zajął pierwsze miejsce we współzawodnictwie Oddziałów Terenowych PZK w zawodach SP DX Contest.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami współzawodnictwa OT PZK z poszczególnych lat.

Login

Forum. Najnowsze tematy:

  • Brak postów do publikacji.
Powrót na górę strony